Važiuojant autobusu (1, 23, 41, 42) ar troleibusu (15, 16) lipti stotelėje "Aguonų". Ten matosi parduotuvė "Aibė". Eiti šalia jos Raugyklos gatve ir pirman įvažiaviman įi kiemą sukti dešinėn. Lipti ant rampos ir raudonos durys į dešinę. Jūs jau GYVAM!

Einant pėsčiomis nuo stoties - eiti V. Šopeno gatve pro "Humaną" tiesiai iki "Aibės", ties ja dešinėn ir pirmyn Raugyklos gatve; sukti dešinėn pirman įvažiaviman į kiemą. Lipti ant rampos ir raudonos durys į dešinę. Jūs jau GYVAM!
When going by bus (routes 1, 23, 41, 42) or trolley-bus (routes 15, 16) get off at the "Aguonu" stop. The shop "Aibe" is visible from there. Pass it while walking on the Raugyklos street and turn right at the first turn into a yard. Get onto the ramp and take the red wooden door to the right. You're in GYVAS!

When walking from the station - walk down the V. Sopeno street, passing the "Humana" all the way to the "Aibe" shop. At it, turn right and go down the Raugyklos street. Turn right at the first turn into a yard. Get onto the ramp and take the red wooden door to the right. You're in GYVAS!
back